NIEUWSBRIEF JULI 2016

VROEGER EN NU

De zuidwestkant van het Dorpsplein. We namen een foto op dezelfde plaats als 100 jaar geleden!

 OMSTREEKS 1920-1925
Links herberg 'Het Brouwershof' op de hoek van de Heulsestraat en de Winkelsestraat.
We zien de witte gevel van
herberg 'De drie Koningen',
het kasteel 'Dassonville' met
de hoge fabrieksschouw erachter,
de kiosk en het gedenkteken voor
de gesneuvelden, zonder H. Hartbeeld.
2015
Veel zaken zijn verdwenen:
de kiosk, de huizen achter de kerk
en rechts op de voorgrond, de
fabrieksschouw en de herberg
'Het Brouwershof'. Daardoor
kunnen we nu herberg
'De Drie Koningen' volledig zien!

IN't LENLEEDS

We kozen opnieuw een typisch woord uit en legden het voor aan de Lendeleedse jeugd.

We vroegen aan een tiental jongeren wat een ACHTKANTER was.

Niemand wist het antwoord! Een achtkanter is een populier. Kanadapopulieren werden vaak achter (langs de kant) van de weiden

geplant. Vandaar de naam.

PAARDENKOERSEN

Sint-Eloois-Winkel is bekend voor 'Winkel Koerse', een evenement dat al bestaat sinds 1857. Ook in Lendelede gingen er destijds paardenkoersen door zoals blijkt uit deze aankondiging uit 'Boos Iseghem' van 24/08/1912:

Gemeente LENDELEDE  GROOTE PEERDENLOOPSTRIJDEN 

op Zondag 25 Oogst  500 fr. Prijzen fr. 500

De laatste zondag van augustus was het vroeger Lendelede kermis, nu is dat de vierde zondag van augustus.


HET GEBEURDE 100 JAAR GELEDEN

Voor de eerste wereldoorlog was er nog geen straatverlichting in Lendelede.

Op bevel van de Ortskommandatur van Lendelede kwam er begin 1915 elektrische verlichting op het Dorpsplein en langs de straten, alsook in de lokalen die door de Duitsers werden gebruikt. Het werk werd uitgevoerd door de gebroeders Theys uit Gullegem. Het gemeentebestuur van Lendelede werd hiervan niet op de hoogte gebracht maar de gemeente moest wel opdraaien voor de kosten!

De burgemeester tekende protest aan tegen deze handelswijze.

Er werd ook een waterleiding aangelegd van de waterput van de firma Neirynck-Holvoet tot aan het Dorpsplein en tot aan het klooster. In een weide waren barakken gebouwd die als badplaats dienden. De waterleiding was nog maar pas klaar toen alles al weer werd afgebroken omdat het lazaret in juli 1915 verhuisde naar de champagnestreek. Na drie weken keerde het evenwel terug!