NIEUWSBRIEF MEI 2017
VROEGER EN NU!

Johan Delaere Mei 6, 2017

Het begin van de Heulsestraat 100 jaar geleden en nu. Het schoolgebouw is er nog steeds maar kreeg een grondige facelift. Het telde oorspronkelijk 15 traveeën waarvan een poort in het midden met rondboogomlijsting en bovengaande beeltenis. De gevel werd in 1966 vernieuwd. Het huisje links werd gebouwd door koster Joannes Soete (1730-1800) maar is al lang verdwenen.

Rechts bevond zich herberg ''t Brouwershof'.


VROEGER EN NU

Het schoolgebouw na de wereldoorlog II

VROEGER EN NU

Het schoolgebouw en de ingang Heulsestraat huidige toestand mei 2017

WIE WAS MARIE DE HESSELE?

Johan Delaere Mei 6, 2017

Wellicht klinkt deze naam onbekend in de oren. Marie de Hessele was in het begin van de zeventiende eeuw nochtans de voornaamste inwoonster van het dorp. Ze werd immers vrouwe van Lendelede na het overlijden van haar echtgenoot Joos de Beer in 1605. Ze woonde op het kasteeltje dat haar man had laten bouwen waar zich thans het Kasteelgoed bevindt. Ze ondertekende in 1617 nog de parochierekening als vrouwe van Lendelede. De heerlijkheid Lendelede kwam later in het bezit van haar zoon, de jezuïet Jan de Beer, die ze in 1625 schonk aan zijn zuster Clémence de Beer.

Marie de Hessele zal wel heel katholiek en Spaansgezind geweest zijn want zij was de dochter van Jacob Hessels. Die was geboren te Nieuwkerke in 1505 en huwde in 1561 met Jelle Hoytema en kreeg twee kinderen: Folcardus en Marie. Hij had rechten gestudeerd in Leuven en werd in 1554 procureur-generaal van de Raad van Vlaanderen. Toen de hertog van Alva de Bloedraad oprichtte in 1567, werd Hessels één van de leden. Hij stelde in 1568 de doodvonnissen op tegen de graven van Egmont en Hoorn. Tijdens het Calvinistisch bewind te Gent werd hij in 1578 zelf terechtgesteld door de aanhangers van de Gentse Republiek, wegens zijn lidmaatschap van de Bloedraad.

Links op de tekening het woonhuis van Marie de Hessele.HET GEBEURDE 100 JAAR GELEDEN

Johan Delaere Mei 6, 2017

De gemeenteschool werd in het begin van 1917 herschapen in een bakkerij. Eén klaslokaal werd afgebroken, de twee andere zodanig gewijzigd dat ze onbruikbaar werden. Op het speelplein werden twaalf grote bakovens gebouwd. De lessen gingen bijgevolg door op alle mogelijke en onmogelijke plaatsen: in de kerk, de Bergkapel, het rusthuis, de melkerij, de kloosterschuur, de fabriek van Combes of in particuliere woningen.

De verwoeste gemeenteschool.


DIALECTWOORDEN

Enkele mooie woorden en uitdrukkingen van bij ons: Ik heb dat gedaan in een schoffelscheute (ik heb dat heel snel gedaan). 
Van ensentens (van het begin tot het einde; over de gehele lengte).
In dat schof zit er veel fietje-faterie (in die lade zit veel rommel).