VROEGER EN NU

Johan Delaere maart 2018

De Stationsstraat 100 jaar geleden en nu. Het postkantoor bevond zich op de hoek met de Nieuwstraat. Je herkent ook een stukje van herberg 'Spanje' uiterst rechts. Alle andere huizen zijn ondertussen herbouwd.

VROEGER EN NU

Johan Delaere maart 2018

De Stationsstraat 100 jaar geleden en nu. Het postkantoor bevond zich op de hoek met de Nieuwstraat. Je herkent ook een stukje van herberg 'Spanje' uiterst rechts. Alle andere huizen zijn ondertussen herbouwd.

VROEGER EN NU

Johan Delaere maart 2018

Stationsstraat in zijn huidige toestand.

EEN MERKWAARDIGE GRAFPLAAT IN TIELEN

Johan Delaere maart 2018

Eén van onze grootste 'ontdekkingen' van het laatste jaar! In de doopkapel van de Sint-Margaritakerk van Tielen bevindt zich een geelkoperen grafplaat van Lodewijk van Leefdael. Het is het pronkstuk van de kerk. Op deze grafplaat komt de naam Lendelede driemaal voor. Lodewijk van Leefdael was gehuwd met Margriet de Beer, vrouwe van Lendelede. Hierdoor wordt ook hij heer van Lendelede genoemd. Beiden staan ook afgebeeld op de grafplaat. 

Op de volgende afbeelding is de tekst duidelijk te lezen. Er werden heel wat weglatingstekens gebruikt. Meestal werd letter n wegelaten. We maakten de tekst volledig.

Hier lecht begrave(n) Jon(n)cker Lodowijc va(n) Leefdael in sij(n)dertijt heer va(n) Le(n)delee en(de) een zeer vro(m)e capiteij(n) en(de) ritmeijster der K.M. ordo(n)na(n)cie va(n) de b(er)edde (berijd – grondgebied) des grave(n) va(n) Hoochstrate(n) die sterf an(no) xvc ende xxxviii (1538) de(n) derde(n) dach va(n) decembris en(de) hadde getrout jonffrou Margriete sBeere(n) erfvrouwe va(n) Le(n)delee, voirs(eide) dochter wijle(n) des heere(n) van Merckem, Gram(m)ene en(de) Le(n)delee i(n) Vlae(n)dere(n) de welcke lecht begrave(n) bin(n)e(n) de(n) coor va(n) de(n) Predikere(n) tot Gent bij thert va(n) hare(n) man voirs(eid).

Margriet de Beer stierf 15 jaar later, op 5 mei 1553, en ligt begraven in de Predikherenkerk te Gent bij haar vader Jan de Beer, haar moeder Margriet de Baenst en haar broer Franchois. Deze grafsteen bestaat niet meer, de kerk evenmin. Het opschrift is wel bewaard gebleven.


HET GEBEURDE 100 JAAR GELEDEN

Johan Delaere maart 2018

Tijdens de winter van 1916-1917 was er een tramlijn aangelegd door de Duitsers tussen Beitem en Hulste. Op 27 maart 1918 werd een munitietram getroffen door een Engels vliegtuig, dit op een terrein gelegen achter de Izegemsestraat ter hoogte van het meest zuidelijke deel van de Lijnzaadstraat. Heel wat Duitse soldaten kwamen om, een nabijgelegen woning werd vernield en er sneuvelden veel ruiten en daken. Vooral de woningen van Heliodoor Vandewalle en Arthur Vantorre waren er erg aan toe. Geen enkele burger werd hierbij gekwetst.

In april 1918 kwamen heel wat opgeëiste burgers uit Lokeren naar Lendelede om er een loskaai aan te leggen bij de tramlijn. Deze werken werden nooit voltooid.

Diezelfde maand werden de gemeenten hervormd door de Duitse overheid. Lendelede kreeg er heel de parochie Sint-Katharina bij (een groot deel van Kuurne en Heule) en verloor een klein stukje aan Sint-Eloois-Winkel in het zuidwesten. Hierdoor was er meer schrijfwerk op het gemeentehuis en werd een student, Virgile Pattyn, aangesteld als hulpschrijver.


IN 'T LENDELEEDS

Johan Delaere maart 2018

We vroegen aan 10 jeugdige Lendeledenaars of ze het volgende zinnetje konden omzetten in het Algemeen Nederlands:

Den boever had veel biesworms (uitspraak: biezwoirms).

Enkele jongeren wisten helemaal niet waarover het kon gaan.

Anderen bedachten een mogelijke verklaring:

– De boer had veel bizons.

– De boer had veel koeien.

– De boef had veel ongewenste roofdieren.

– De boer had veel erfgoed.

– De boswachter had veel geweren.

– De deugniet had veel noten op zijn zang.

Niemand vond de juiste verklaring:

– De paardengeleider had veel mee-eters.

Op grote hoeven was er meestal een boever, een stalknecht die verantwoordelijk was voor de paarden.