PATER ACHIEL DELAERE

Op 17 april 2018 zal het honderd vijftig jaar geleden zijn dat in Lendelede Achiel (officieel Achilles) Delaere werd geboren.

We kennen allemaal de namen van enkele grote missionarissen zoals pater Damiaan en pater Lievens. Lendelede telt onder haar inwoners ook een groot missionaris, die echter in de vergeethoek geraakt is; nl. pater Delaere.

Achiel Delaere werd geboren te Lendelede op 7 april 1868, als achtste kind van Aimé Delaere en Nathalie Lecluyse, beiden afkomstig van Bavikhove. Zij kwamen zich halverwege de negentiende eeuw vestigen op de hoeve aan de Winkelsestraat waar nu de familie Debode woont. Als kind moest hij vaak meewerken op de boerderij van zijn vader.

Toen Achiel zeventien jaar geworden was, besloot hij om, in navolging van zijn oudere broer Cyriel, priester te worden. In 1889 trad hij binnen bij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, beter bekend als de redemptoristen. Op 4 oktober 1896 werd hij priester gewijd.

Bij zijn bezoek aan de provinciale overste van de redemptoristen te Brussel, kwam Mrg. Langevin, aartsbisschop van St. Boniface bij Winnipeg (Canada) onderhandelen over het stichten van een klooster te Brandon, een stadje waar zich sinds enige jaren veel inwijkelingen uit Midden-Europa hadden gevestigd. Pater Delaere werd eerst nog naar Galicië gestuurd, een landstreek die nu bij Polen en Oekraïne behoort, om Slavische talen te leren. Hij leerde er Slowaaks en daarna Pools en werd er ook geconfronteerd met de Griekse ritus.

Midden oktober 1899 kwam pater Delaere samen met twee medebroeders aan in Canada om de pastorale zorg te behartigen van de Oost-Europese immigranten in de Canadese Prairies.

Pater Delaere zou er tot aan zijn dood in 1939 voor een periode van 40 jaar, in de provincie Manitoba werkzaam blijven.

Vrij vlug kwam pater Delaere of pater Dollar, zoals de Oekraïners hem noemden omdat zijn naam moeilijk uit te spreken was, bij de uitoefening van zijn pastorale werken tot de vaststelling dat de Latijnse ritus van de rooms-katholieke kerk niet bekend was bij de meeste immigranten uit Galicië en dat zij de voorkeur gaven aan de in hun geboortestreek gangbare Griekse ritus. Op zijn verzoek kreeg pater Delaere in 1906 van paus Pius X toestemming om in de liturgie de Byzantijnse ritus te volgen. Door zijn toedoen werd in 1910-1911 een Oekraïens Grieks-katholieke bisschop aangesteld. Zo ligt de Lendeledenaar mee aan de basis van de een Oekraïens Grieks-katholieke kerk in Canada, die er nog altijd een aartsbisdom Winnipeg heeft.

Pater Delaere stierf op 12 juli 1939, 71 jaar oud. Hij werd begraven te Yorkton

Bronnen:

- Jozef De Vocht, Pater Achiel Delaere, eerste redemptorist van de Griekse ritus, Jette, 1954; 

- Johan Delaere, Lendeleedse figuren (2) Pater Achiel Delaere in Heemkundig tijdschrift Lethae, jaargang 6, 1984, p. 26-34;

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Achille_Delaere