NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017
De Kasteelstraat 100 jaar geleden !

EN NU 2017
De Kasteelstraat 100 jaar later

EEN MERKWAARDIGE GRAFSTEEN

In de verdwenen Prediekherenkerk te Gent bevond zich eertijds een grafsteen met daarop de namen van een dorpsheer en een dorpsvrouw van Lendelede. De grafsteen is verdwenen maar de tekst is bewaard gebleven. Het gaat over Jan de Beer, heer van Lendelede van kort na 1461 tot 1495 en zijn dochter Margareta de Beer, dorpsvrouw van 1495 tot 1533. 

Hier licht meestere Jan de Beer, secretaris ende audencier ons gheduchs heere, shertoghe van Bourgoigne, eraut van Vlaenderen, obiit 1495 de 28 wedemaent; ende joncvrauwe Margriete de Baenst, filia Guy, zijn wijf, die acht jaren ghehuwet sijnde starf in haer 21 jaer den 27 november 1483; ende meester Franchois de Beer, filius meestere Jans, heere van Gramene, obiit 9 hoymaent 1549; ende joncvrauwe Margriete de Beer, sijn suster, weduwe van joncheer Lodewic van Leefdale, wiens herte hier oock begraven licht, vrauwe van Lendelede die starf 1553 den 5 meye.  HET GEBEURDE 100 JAAR GELEDEN

Begin september 1917 verbood de Ortskommandatur aan Constant Declercq om nog langer dienst te doen als politieagent omdat zijn zonen ongeveer 40 kg tarwe hadden gemalen met een handmolen in hun woning. Daarop werd Cyrille Vandoorne tijdelijk aangesteld als politieagent.

Op 25 september 1917 werden de klokken uit de kerktoren gehaald en naar Duitsland gevoerd.

In oktober kwam de generale staf aan met drie generaals en drie divisies. Heel wat mensen werden verzocht om hun woningen te verlaten. Toen de verhuis al goed op gang was, kwam een tegenbevel en mocht iedereen blijven. Aan de gevels van de huizen werd het aantal in te kwartieren sodaten opgetekend.


DE LENDELEEDSE ROOTS VAN ONZE MINISTER-PRESIDENT

Geert Bourgeois heeft inderdaad Lendeleedse roots. Niet langs vaderszijde: de familie Bourgeois is afkomstig uit Doornik. Nicolaus Bourgeois vestigde zich in de 17de eeuw in Izegem als heelmeester. Afstammelingen van hem belandden weliswaar ook in Lendelede als heelmeester maar zijn evenwel geen voorouders van onze minister-president. 

We moeten het zoeken langs moederszijde. De moeder van Geert Bourgeois, Gabrielle Vens, was de dochter van schoenmaker Gustaaf Vens (Izegem 1892) en van Julia Romel. Deze laatste was de dochter van metselaar Auguste Romel (Izegem 1865-1944) en kleindochter van schaapherder Augustus Romel (Izegem 1834-1907). Augustus was de zoon van schaapherder Josephus Ludovicus Romel (Lendelede 1794-Izegem 1829) en Coleta Maddens en de kleinzoon van wever Petrus Franciscus Rommel (Lendelede 1764) en Barbara Theresia Vandeghinste. De ouders van Petrus Franciscus waren Guilielmus Rommel (Lendelede 1736) en Maria Joanna Neerinck.

Verder komen we bij Petrus Rommel (Lendelede 1692-1740) en Maria Francisca Vanneste. Petrus was een zoon van de Lendeleedse heelmeester Jan Rommel en van Marie Berthen.

Merkwaardig genoeg komen we langs beide kanten uit op een heelmeester!

En dan nog dit: door wie werd Jan Rommel in Lendelede opgevolgd als chirurgijn? Toevallig door een zekere Nicola Bourgeois, zoon van Nicolaus Bourgeois uit Izegem!


IN 'T LENDELEEDS

VERTAAL : ie dei mensie da'k moeste gan kyk'n noa dienen tèrik!

Hij gaf me een teken dat ik moest gaan kijken naar die regenworm.