Vroeger en nu

De Heulsestraat aan de Knok eind de jaren vijftig. 

Vroeger en nu

De Knok anno 2019. De foto werd genomen op precies dezelfde plaats.

Vroeger en nu

Deze foto dateert van net na de eerste wereldoorlog. De oudste huizen, daterend uit de 18de eeuw, stonden met de voorgevel naar het zuiden gericht en dus met de zijgevel aan de straat.

Rechts een herberg met een uithangbord : In d.. …………Kent iemand nog de naam van deze herberg gelegen aan de Heulsestraat nr. 27? Oplossing op het einde van de nieuwsbrief.


Vroeger en nu

Nu is er nog slechts één huis (nr. 21) met de zijgevel langs de straatzijde. Een deel van het huis werd echter gesloopt en van een rechte straatgevel voorzien.

EEN LENDELEEDSE VALSMUNTER

Pieter Ooghe, 40 jaar, smid te Lendelede, werd op 23 september 1825 ter dood veroordeeld wegens muntvervalsing door het Hof van Assisen te Brugge. Het stond te lezen in de Gazette van Gend van 26 september 1825.

Drie maanden later werd deze straf omgezet in 20 jaar dwangarbeid. Dit lezen we in de Gazette van Gend van 5 januari 1826:

Brussel, 4 januari

Z.M. heeft by besluyt van den 26 december laestleden de dood-straffe uytgesproken door het hof van assises van Brugge tegen Pieter Ooghe, smed tot Lendelede, veranderd in 20 jaeren dwangarbeyd, tot de tentoonstellinge en het brandmerk, als overtuygd van valsche stukken van 25 cents gemaekt en uytgegeven te hebben.

Pierre Joseph Hooghe werd geboren te Lendelede op 25 juli 1787 als zoon van Franciscus Ludovicus Hooghe en Marie Agnes Verschaete, beiden uit Lendelede. Hij trouwde te Staden op 21 juli 1813 met Maria Theresia Provoost uit Langemark. Bij de geboorte van een kind in 1817 te Lendelede wordt vermeld dat hij smid was.

Misdaden tegen de staat werden door de napoleontische Code Pénal hardhandig aangepakt.

Art. 12 van de Franse Code Pénal uit 1810, die tot de invoering van het nieuwe Belgische strafwetboek op 8 juni 1867 van kracht bleef, bepaalde:“Tout condamné aura la tête tranché”. Deze onthoofding gebeurde op een uniforme wijze voor elke veroordeelde door middel van de guillotine.

Tijdens de Franse periode werden ter dood veroordeelden meestal ook effectief terechtgesteld.

Tijdens de Hollandse periode (vanaf 1815) werd in veel gevallen gratie verleend. Doorgaans werd er een positief advies gegeven voor misdaden zoals muntmisdrijven, brandstichting en kindermoord. De Code Pénal uit 1810 werd voor deze misdaden in het algemeen als veel te streng aanzien. Doodslag met diefstal en moord met diefstal waren misdaden waarbij het verzoek tot gratie overwegend verworpen werd. In dergelijke gevallen doodde de crimineel zijn slachtoffer om op die manier de getuige tegen hem uit de weg ruimen; dit kon niet getolereerd worden.

In 1825, het jaar waarin Pieter Hooghe werd veroordeeld, werden in België 16 personen ter dood veroordeeld. Hiervan werden er slechts 5 effectief terechtgesteld.HET GEBEURDE 100 JAAR GELEDEN

De gemeenteschool was volledig onbruikbaar en onherstelbaar geworden ten gevolge van de Duitse bezetting. Wegens het stijgend aantal leerlingen werd in 1919 beslist om een vierde onderwijzer aan te stellen.

Ten gevolge van de oorlog waren ook de wegen in een slechte staat. Vooral in het najaar van 1917 hadden ze veel schade geleden door het vele militaire vervoer tijdens het groot offensief van Moorslede en Passendale. Dag en nacht waren toen manschappen, voedsel en munitie naar het front gevoerd. Ook tijdens de doorbraak van de geallieerden in oktober 1918 was het verkeer van auto's, kanonnen, tanks en wagens druk geweest. De gemeente vroeg de staat om tussen te komen. In december 1919 kwam het nieuws dat de Stationsstraat op staatskosten mocht hersteld worden. Terzelfdertijd zou deze straat ook verbreed worden (van 3 naar 5 meter).

In oktober 1919 werd beslist om twee gedenktekens op te richten: één aan de kerk voor de gesneuvelde soldaten aan één op het kerkhof voor de burgerslachtoffers. Deze monumenten werden vervaardigd door Jules Dekeyser, steenkapper te Izegem. Het monument op het kerkhof werd in 1986 vervangen.


Het oorlogsmonument

Het oorlogsmonument aan de kerk, oorspronkelijk voorzien van een eenvoudig kruis met gedrapeerd doek. In 1925 werd het H. Hartbeeld op het gedenkteken geplaatst.

ONS LENDELEEDS DIALECT

Hoe zeg je dat je iets héél snel gedaan hebt?

'K êt gedoan in een schoffelscheute!

Hoe zeg je dat je iets in één keer gedaan hebt?

'K êt gedoan in één ruze!

Hoe zeg je dat je iets gedaan hebt zoals het hoort?

'K êt heel seboort gedoan.

VOORDRACHT: KLIM IN JE STAMBOOM

De heemkundige Lethae organiseert een voordracht over genealogie! 

Op zoek gaan naar je wortels is fascinerend. Je komt te weten wie je voorouders waren, waar ze woonden, wat ze deden.

Johan Delaere legt uit hoe je tewerk gaat, waar je moet zoeken en waar eventuele valkuilen te vinden zijn. Deze lezing is geschikt voor beginners maar bevat ook een aantal tips voor gevorderden! 

Waar? Foyer den Tap 

Wanneer? Dinsdag 8 oktober om 19u30

Prijs? Gratis

Iedereen is welkom!

WAT WAS DE NAAM VAN DE HERBERG AAN DE HEULSESTRAAT NR. 27?

Oplossing: In de Zwaan.